Rekuperacja

Podstawowe informacje o ofercie Winter-klim

 

•    Co to jest rekuperacja i sprawność odzysku?

Rekuperacja oznacza odzysk energii i jest procesem przekazywania energii poprzez wymiennik z jednego źródła do drugiego.  W przypadku rekuperatorów płytowych energia przekazywana jest ze strumienia powietrza wyciąganego z pomieszczenia do nawiewanego.


Ciepłe powietrze nie jest usuwane przez wentylację grawitacyjną i nieszczelności w oknach ale przed usunięciem przechodzi przez rekuperator.


Na rynku obok nomenklatury „rekuperator” znajdziemy również nazwy: urządzenie z wymiennikiem krzyżowym, urządzenie z wymiennikiem płytowym, urządzenie z rekuperatorem.


Sprawność odzysku ciepła = % wartość odzyskanego ciepła ( zakres 0%-100% )
Przy tych samych strumieniach powietrza nawiewanego i wywiewanego, i różnicy temperatur pomiędzy powietrzem nawiewanym i wywiewanym wynoszącym 40 C ( powietrze zewnętrzne -20 C, wywiewane z pomieszczenia 20 C ) przy określonych sprawnościach otrzymujemy następujące sprawności:

 • Sprawność 50% - temperatura nawiewu 0 C
 • Sprawność 70% - temperatura nawiewu 8 C
 • Sprawność 80% - temperatura nawiewu 12 C
 • Sprawność 90% - temperatura nawiewu 16 C

 

•    Instalacja

Instalacja składa się z urządzenia z rekuperatorem wyposażonych w wentylatory oraz przewodów powietrznych, ewentualnie z nagrzewnicy elektrycznej lub wodnej, dogrzewającej powietrze.


Powietrze nawiewane dostarczane jest z zewnątrz poprzez czerpnię do urządzenia z rekuperatorem na którym w okresie zimowym dochodzi do wymiany ciepła, powietrze może być dogrzane na nagrzewnicy elektrycznej lub wodnej.  Finalnie dostarczone jest do pomieszczenia poprzez sieć kanałów nawiewnych.  
Powietrze wywiewane z pomieszczenia wyciągane jest z pomieszczeń sanitarnych lub z kuchni ( ograniczenie rozprzestrzeniania i przepływu powietrza z sanitariatów i kuchni do innych pomieszczeń ). Dostarczane jest do rekuperatora, gdzie ciepło przekazywane do strumienia powietrza nawiewanego. Wywiewane przez wyrzutnię na zewnątrz obiektu.
GWC. Urządzenie może współpracować z gruntowym wymiennikiem ciepła, który podnosi temperaturę powietrza nawiewanego zimą, i obniża temperaturę powietrza nawiewanego latem.

Legenda 
e1ZR zewnętrzne powietrze wchodzące do wymiennika gruntowego
e1 zewnętrzne powietrze wchodzące do rekuperatora
i1 wywiewane powietrze z kuchni i łazienek
cpowietrze nawiewane do pomieszczeń
i2 powietrze usuwane z rekuperatora

RC DUPLEX urządzenie wentylacyjne
ZR Gruntowy wymiennik ciepła

 

 

•    Oszczędności

Zdarza się, że tania centrala będzie kosztować nas o wiele więcej ze względu na konieczność zakupu drogich filtrów. Warto więc zwrócić uwagę na koszt filtrów oraz inne koszty eksploatacyjne (zużycie prądu, dostępność ewentualnych części zamiennych itp.)

 

•    Program doboru  DUPLEX.

Dla idealnego dopasowania urządzenia do potrzeb użytkownika, każde urządzenia można przeliczyć w programie DUPLEX. Program oblicza sprawności rekuperacji, dobiera odpowiednią wielkość urządzenia, pozycję pracy. Program daje możliwość wygenerowania szczegółowej specyfikacji technicznej a w niej między innymi:
Rysunki wraz z wymiarami urządzeń, z możliwością ich eksportu do formatu 2D lub 3D


 


Schemat podłączenia, wraz z schematem wewnętrznym sterownicy, 

 


Szczegółowe zestawienie parametrów zespołów wentylatorowych wraz z poziomem hałasu Lw, Lp ( przy zmiennej odległości ). 

 


Sprawność rekuperatora, ze schematem funkcjonalnym układu 

 


Instalacja programu doboru DUPLEX 

 

•    Produkty

DUPLEX EC
Przeznaczenie 

Opatentowany typoszereg jednostek DUPLEX EC jest przeznaczony do komfortowej wentylacji wszystkich typów budynków mieszkalnych, szczególnie do niskoenergetycznych i pasywnych domów rodzinnych i wielopiętrowych domów mieszkalnych.
Podstawowy opis
Obudowa jednostki wykonana jest z izolacji poliuretanowej (U = 0,95 Wm K-1) bez mostków cieplnych, jest wyposażony w przeciwprądowy rekuperacyjny wymiennik z tworzywa (sprawność 90 %), dwa wentylatory promieniowe z elektronicznym sterowaniem EC, filtr G4 nawiewanego powietrza, filtr wstępny powietrza wywiewanego, automatycznie sterowana przepustnica by-passu, moduł regulacyjny i przyłączeniowa listwa zaciskowa. Wyprowadzenie kondensatu przygotowane jest  do wszystkich zakładanych pozycji montażowych.
Króćce przyłączeniowe eliptyczne do podłączenia giętkich przewodów okrągłych bez mostków cieplnych. Dostęp do jednostki poprzez otwierane drzwi rewizyjne.

Zalety

 1. wysokiej sprawności wymiennik rekuperacyjny uzyskujący ponad 90% sprawność odzysku ciepła (w = 0,38 W/m /h)
 2. minimalne wymiary umożliwiają montaż urządzenia pod stropem w WC lub w korytarzach. Montaż w trzech pozycjach (podsufitowe, naścienne, podłogowe)
 3. oszczędność do 90% kosztów energii przy przewietrzaniu pomieszczeń
 4. wykorzystanie wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych zysków cieplnych do nagrzewania nawiewanego powietrza i pokrycia jest strat przesyłowych
 5. doprowadzenie doskonale filtrowanego powietrza (G4-F7) wyraźnie ogranicza powstawanie chorób alergicznych chorób układu oddechowego mieszkańców
 6. przy nastawieniu maks. mocy jednostki (przez by-pass) w okresie letnim można skutecznie chłodzić pomieszczenia, ewentualnie wykorzystać nocny tryb chłodzenia
 7. kompletny system umożliwia prostą instalację przy minimalnym nakładzie czasowym.
 8. uniwersalne wykonanie umożliwia instalację z lewą i prawą stroną obsługi
 9. standardowo wbudowane wentylatory typu EC charakteryzuje bardzo niski pobór mocy i płynna regulacja wydajności zapewniająca stałe ciśnienie w wentylowanych pomieszczeniach
 10. wyższe wydajności pozwalają na szybkie przewietrzanie pomieszczeń
 11. standardowo wyposażony w cyfrowy system regulacyjny, umożliwia komfortowe nastawienie cyklu tygodniowego, podłączenie innych wejść (np. czujniki jakości powietrza lub wilgotności), automatyczne sterowanie przepustnicy by-passu według temperatury
 12. gwarancja higienicznie wymaganej stałej wymiany powietrza z możliwością zwiększenia wydajności zewnętrznym sygnałem z WC, łazienki, kuchni.
 13. wykluczone powstawanie pleśni


DUPLEX, DUPLEX BP
Przeznaczenie
Opatentowany typoszereg jednostek DUPLEX EC jest przeznaczony do komfortowej wentylacji wszystkich typów budynków mieszkalnych, szczególnie do niskoenergetycznych i pasywnych domów rodzinnych i wielopiętrowych domów mieszkalnych.
Podstawowy opis
Obudowa jednostki wykonana jest z izolacji poliuretanowej (U = 0,95 Wm K ) bez mostków cieplnych, wyposażony w przeciwprądowy rekuperacyjny wymiennik z tworzywa (sprawność 90 %), dwa wentylatory promieniowe, filtr G4 nawiewanego powietrza, filtr wstępny powietrza wywiewanego, automatycznie sterowana przepustnica by-passu (w przypadku jednostek 220 BP, 360 BP i 550 BP), moduł regulacyjny
i przyłączeniowa listwa zaciskowa. Wyprowadzenie kondensatu przygotowane jest do wszystkich możliwych pozycji montażowych. Króćce przyłączeniowe okrągłe i eliptyczne do podłączenia elastycznych przewodów okrągłych bez mostków cieplnych. Dostęp do jednostki poprzez otwierane drzwi rewizyjne.

Zalety

 1. wysokiej sprawności wymiennik rekuperacyjny uzyskujący ponad 90% sprawność odzysku ciepła (w = 0,38 W/m /h)
 2. minimalne wymiary umożliwiają montaż urządzenia pod stropem w WC lub w korytarzach. Montaż w trzech pozycjach (podsufitowe, naścienne, podłogowe)
 3. oszczędność do 90% kosztów energii przy przewietrzaniu pomieszczeń
 4. wykorzystanie wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych zysków cieplnych do nagrzewania nawiewanego powietrza i pokrycia jest strat przesyłowych
 5. doprowadzenie doskonale filtrowanego powietrza (G4-F7) wyraźnie ogranicza powstawanie chorób alergicznych i chorób układu oddechowego mieszkańców
 6. wbudowany by-pass w jednostkach 220 BP, 360 BP i 550 BP
 7. przy nastawieniu maks. mocy jednostki (przez by-pass) w okresie letnim można skutecznie chłodzić pomieszczenia, ewentualnie wykorzystać nocny tryb chłodzenia
 8. instalacja w trzech pozycjach montażowych umożliwia wykorzystanie dowolnego miejsca do montażu jednostki (podsufitowe, naścienne, podłogowe)
 9. kompletny system umożliwia prostą instalację przy minimalnym nakładzie czasowym.
 10. prosta regulacja standardowymi wyłącznikami umożliwia nastawienie niższych i wyższych obrotów i obsługę by-passu (w jednostkach bez by-pass'u wyłącza się wentylator na wyciągu)
 11. opcjonalnie dostarczany przekaźnik przy załączaniu centrali z WC lub łazienki umożliwia nastawienie czasu dobiegu urządzenia
 12. doskonałe parametry termo-izolacyjne obudowy jednostki, w których wyeliminowano mostki cieplne
 13. uniwersalne wykonanie umożliwia instalację z lewą i prawą stroną obsługi przez proste przełożenie filtrów i czujnika przy instalacji

 

•    Ciekawostki, porady


Dlaczego rekuperacja?


Zastosowanie rekuperacji to na pewno koszt ale również inwestycja. Pozwala na oszczędności eksploatacyjne ale również poprawia komfort ludzi przebywających w wentylowanych mechanicznie pomieszczeniach, minimalizując jednocześnie wpływ głównych alergenów – roztoczy, pleśni i grzybów.  

Straty ciepła.


Straty ciepła w budynku to obok strat przez ściany i dach przede wszystkim straty energii przez wentylację grawitacyjną. Szacuje się że wynoszą one od 30-45%. W przeliczeniu na naszą kieszeń przy założeniu średnich rocznych kosztów ogrzewania ok. 3 000 PLN są to koszty 1000 – 1350 PLN które „wylatują” przez komin grawitacyjny. 
Na rynku instalacyjnym obecnie bardzo popularne są układy z pompami ciepła, pompy ciepła charakteryzują się współczynnikiem COP – ilości energii cieplnej którą otrzymamy z kW energii elektrycznej. COP pomp ciepła  charakteryzuje na poziomie 3-5 ( z 1go kW energii elektrycznej uzyskujemy 3-5 kWh energii cieplnej ). W przypadku rekuperatorów o sprawności ok. 90%  i przy 1 kW zasilania ( zasilanie silników wentylatorów )uzyskujemy do 17 kW mocy grzewczej!!!!!!

Jakość powietrza.


Wentylacja mechaniczna w znaczny sposób redukuje ilość roztoczy, skutecznie miesza powietrze w pomieszczeniu ( powodując również równomierny rozkład temperatur ). Eliminuje rozprzestrzenianie się zapachów z pomieszczeń kuchennych i łazienek i WC.  Minimalizuje problem kondensacji wilgoci i eliminuje problem powstawania pleśni. Dostarczane powietrze jest czyste dzięki zastosowanym filtrom.  
Wentylacja mechaniczna daje nam również możliwość schładzania budynku w okresie letnim – przy zastosowaniu by-passu ( obejścia ) możemy wykorzystać wentylację do obniżenia temperatury w pomieszczeniach ( szczególnie w okresie nocnym – przy obniżonej temperaturze zewnętrznej ). Przy zastosowaniu wymiennika gruntowego możemy w ciągu całej doby nawiewać powietrze i chłodzić obiekt.


Koszty inwestycji


Koszty inwestycji wymagają każdorazowo indywidualnej kalkulacji zależnej przede wszystkim od rozkładu pomieszczeń, kubatury budynku, ilości osób przebywających w budynku i specyfiki pomieszczeń. Należy również pamiętać o tym, że przy inwestycji w rekuperator należy również zastosować całą instalację rozprowadzającą powietrze w pomieszczeniach.  Oprócz dodatkowych nakładów na instalację mamy jednocześnie redukcję kosztów wynikającą z faktu, że nie budujemy szachtów kominowych do wentylacji grawitacyjnej.


Rozprowadzenie powietrza.


Istotną jest kwestia doboru odpowiednich kanałów, odpowiednich kratek i właściwych prędkości wylotowych. Zalecamy żeby każdorazowo wykonał to projektant, wykonując odpowiednie przeliczenia. Należy również pamiętać o odpowiednim rozmieszczeniu kratek wyciągowych – w taki sposób żeby wyeliminować przepływ powietrza z kuchni, WC i łazienek do innych pomieszczeń.

Parametr Jednostka Sezon grzewczy Lato
optymalne akceptowalne optymalne akceptowalne
prędkość powietrza w [m/s] max. 0,15 max. 0,20 max. 0,15 do  1,0

 

Należy również pamiętać o możliwości regulacji wydajności w poszczególnych pomieszczeniach poprzez regulację na kanałach. Zalecamy stosowanie rozdzielaczy z regulowanymi dławnicami z możliwością ich rewizji i zmiany nastawy. Szczegółowe informacje można uzyskać u doradcy technicznego Winterklim.

Rekuperacja to przyszłość


Na rynku polskim domy z rekuperacją stanowią ok. 3%, domy z rekuperacją, ogrzewane ciepłym powietrzem wentylacyjnym to 0,01%, dla przykładu na rynku czeskim odpowiednio 15% i  2%; na rynku niemieckim 17 i 3%.  W Kanadzie i USA domy z rekuperacją, ogrzewane ciepłym powietrzem stanowią ponad 50 %.